Фондация „Проф. д-р Христо Браилски“ прекратява дейност

Къщата на проф. Браилски ще бъде дарена на Община Троян за библиотека в Калейца

Фондация „Проф. д-р Христо Браилски“ вписана в Ловешки окръжен съд и с решение №759 от 24.07.2006 г. по ф.д.324/2005 г. прекратява дейност. Това бе решено на заседанието на Управителния съвет на фондацията проведено в четвъртък.Фондация "Проф. д-р Христо Браилски" прекратява дейност

На него бе решено да бъде извършено дарение на  община Троян на къщата на  проф. д-р Христо Браилски Фондацията, която е недвижим имот, общинска собственост от Фондацията. Желанието е на Управителния съвет  в тази къща да се помещава библиотеката към читалище „Искра 1898г.“  в село Калейца.

Общото събрание прие единодушно  Доклада  за дейността на  2021 г.   и Отчета за за дейността  от 2005 до 2021 г. на фондацията , създадена с цел подпомагане на отлични студенти по медицина (21 студенти от 2005 -2021 г. – 38 173 лв ), а също така, родната  къща на проф. Браилски в с. Калейца да се превърне в музей.Фондация "Проф. д-р Христо Браилски" прекратява дейност

Със свое решение Общото събрание открива процедура за ликвидацията на фондацията, като прекратява дейността й. Причината за това е изчерпването на финансовия ресурс.

Предвид волята на проф. Браилски и разпоредбите на чл.15 ал.2 от ЗЮЛНЦ, УС счита за удачно паричните средства , които ще останат след приключване процедурата на ликвидация на фондацията, да бъдат преведени на Община Троян за Общинския фонд, създаден от покойния д-р Пламен Нанков,  за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ към общината.Фондация "Проф. д-р Христо Браилски" прекратява дейност

Мандата на членовете на Управителния съвет:  Ренета Варчева – председател, Мария Минкова – от Община Троян, Иван Кожухаров , д-р Нели Стоянова  и  д-р Милко Минков, ще бъде удължен до 31.12.2022 г.

Историята на фондацията

След смъртта си (23.01.2003 г.),  в своето саморъчно завещание, проф. Браилски изразява воля да се създаде фондация на негово име, с цел подпомагане на отлични студенти по медицина, а също така, родната му къща в с. Калейца да се превърне в музей. За целта проф. Браилски завещава апартамента си в София на троянска община, която да го продаде и със средствата да се направят музеят и фондацията. Пожелава влоговете (93 000лв) да се използват за подходящ паметник в двора на родната му къща.
Повече ще видите в презентацията.Фондация "Проф. д-р Христо Браилски" прекратява дейност

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button