Отново е 24 май – Денят на Светите братя Кирил и Методий

Отново е 24 май – Денят на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура, на славянската книжовност. Празник, на който цял един народ се прекланя пред магическата сила на словото и поднася венци на признателност на своите първоучители – братята Кирил и Методий и техните следовници.Отново е 24 май – Денят на Светите братя Кирил и Методий
Всеки от нас е скътал в сърцето си свиден спомен за днешния празник. И в този спомен, въпреки превратностите на времето, винаги има слънце и синьо небе, разцъфнали цветя, окичили портретите на двамата братя и бодрия ритъм на онази неповторим химн, която повече от 100 години звучи като заклинание и вяра.
„Върви, народе възродени,
Към светли бъднини върви!“
В този светъл ден децата и младите хора на Троян, техните учители, дейците на културата и изкуствата, на спорта бяха на централния площад, за да отбележат заедно най-българския празник след двегодишно прекъсване.

Празничното шествие тръгна от Малкия пазар предвождано  от Представителния общински младежки духов оркестър с мажоретки – Троян.
От създаването си до днес в музикалната школа към оркестъра са се обучавали над 1000 троянски деца. Съставът участва в много престижни фестивали, сред които в Германия, Русия, Франция, Италия, Испания. Носител е на десетки купи, плакети, дипломи и грамоти.
Представителният общински младежки духов оркестър с мажоретки е пример за устойчива културна институция с над 40-годишна история.Отново е 24 май – Денят на Светите братя Кирил и Методий

Достолепен предводител на празничното шествие бе иконата на Светите братя. която бе
носена е от учениците на Начално училище „Свети Свети Кирил и Методий“. Венецът  е грижливо сплетен от десетките малки ръце на учениците и техните учители. Пъстрите майски цветя, отново са вплетени във венеца на признателност пред делото на първоучителите. Както е било винаги през годините, и днес той
Огромен, с красотата и багрите на природата, символ на признателност, гордост и величие.

По традиция шествието се водешеот възпитаниците на Начално училище „Свети Свети Кирил и Методий“, което има за покровители будителите, създали българската писменост Светите братя Кирил и Методий.

В местността „Кръста“ родолюбиви българи построяват за своите деца „ПЪРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ” със същото име. Било е и гимназия, било е и основно, за да дойде 1984-та и школото да отвори врати като Началноучилище, наследило просветните и културни традиции на буден Троян.
Започнало летоброенето си от 1919-та, вече 103 години в утрото на този ден, гостоприемно отваря врати НУ „Св. Св. Кирил и Методий”.
Днес, в него се обучават и възпитават над 200 деца и ученици от I до ІV клас.
Преподавателският състав е сформиран от високо квалифицирани и доказали се педагози, които щедро даряват знания, всеотдайно се грижат за възпитаниците си.
В интерактивна учебна среда ученето се превръща в удоволствие и преживяване за учениците. Работата по иновативната програма JUMP Math за обучение по математика и работата по проекти, развива потенциала на всяко дете и изгражда увереност при обучението.Отново е 24 май – Денят на Светите братя Кирил и Методий

На площада  се появиха и щастливите и безгрижни малчуганите от детските градини в гр.Троян: „Мир“, „Осми март“, „Буковец“, „Синчец“ и „Здравец, в които с много любов и професионална компетентност се отглеждат, възпитават и образоват над 700 деца от 3 до 7-годишна възраст. В тях е осигурена съвременна образователна среда, в съчетание с основите на традиционното българско образование.
Водени от топлата ръка и майчината нежност на своите учителки те са тук с цветя, знамена и балони.
Децата се прекланят пред създателите на нашата азбука, пред тяхното велико дело, помогнало духовното израстване на народа ни.
В редиците на шествието са бяха представителите на Център за подкрепа за личностно развитие -Троян. Той е институция в системата на предучилищното и училищното образование, която организира и провежда дейности за развитие на интересите, компетентностите и изявите в областта на науките, технологиите и изкуствата. Осигурява обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на 400 деца и ученици на територията на Община Троян. В центъра децата осмислят свободното си време, усъвършенстват способностите си и най-вече се забавляват.

Хиляди са малките възпитаници, преминали през класните стаи на НУ„Христо Ботев“, образователна институция с 59-годишна история, с утвърден престиж сред обществеността на град Троян.
В училището се обучават 159 ученици от подготвителна група до IV клас. Уважението към традициите, родовата памет, моралните ценности и откликът на съвременните потребности са в основата на образователно-възпитателния процес.
Високостойностно образование, уютен интериор, неизменна грижа за учениците определят позитивния образователен облик на училището – училище със собствен стил и почерк.
НУ „Христо Ботев“ е съвременно училище с екип от професионалисти, високо квалифицирани, търсещи, разчитащи на опита, но отворени за иновации.
Възпитавани в атмосфера на емпатия и толерантност, научени да мислят критично, да работят в екип, учениците на НУ „Христо Ботев“ израстват като личности с формирани компетентности и развита емоционална интелигентност.Отново е 24 май – Денят на Светите братя Кирил и Методий

Сред дефилиращите бяха са и възпитаниците на Основно училище„Иван Хаджийски” – първото училище в града, започнало своето съществуване като „УЧИЛИЩЕТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ГРАЖДАНСКО ВЪЗПИТАНИЕ”.
На 23 април 1872 г. е положен основният камък на школските основи, а на 26 октомври същата година сградата била готова. Училището се изгражда основно със средства от дарения и с доброволен труд.
То е „Жълтото училище”, в което даскал Белковски е учил млади и стари и е предавал възрожденската искра на своите следовници.

За своите вече 145 години „Жълтото училище“ се утвърждава като архитектурен символ и гордост за град Троян.

През дефилето преминаха  и  училищата – „НУ“Христо Ботев“Отново е 24 май – Денят на Светите братя Кирил и Методий

Професионалната гимназия по електротехника „Акад.Ангел Балевски“. Механото се свързва с развитието на икономиката в Троянския край е Професионална гимназия по механоелектротехника „Акд. Ангел Белевски“. През 57-годишната си история тя е обучила и възпитала ученици, които днес са утвърдени специалисти и се изявяват на различни професионални поприща – инженери, лекари, учители, художници, артисти. Мнозина са видни общественици и политици. Всички те са гордост за гимназията.
Перспективите на училището са да отговаря адекватно на потребностите и търсенето на обществото, като преподаването е по съвременни технологии и методи. Постига се чрез непрестанната квалификация на учителите, повече от половината с ПКС. Авторитетът се поддържа и от приемствеността на вече второ поколение учители, възпитаници на гимназията, което е гаранция за истински осъзнати непреходни стойности в образованието и овладяването на европейската култура.Отново е 24 май – Денят на Светите братя Кирил и Методий

Ученици от Националното училище за приложни изкуства „Професор Венко Колев“ също бяха в редиците на шествието . Училище с над 100-годишна история, съхраняващо и възраждащо традициите в изкуството, даващо свобода на творческата мисъл.
Училището разполага с богата материална бази и висококвалифициран преподавателски състав. Учителите по художествените дисциплини са творци, получили много и различни награди за своите постижения в областта на изкуството.
Националното училище за приложни изкуства в Троян е единственото в България, което подготвя художници, специалисти в областта на традиционната и модерната керамика. Голяма част от възпитаниците продължават своето образование у нас и извън пределите на страната, превръщат се в талантливи и утвърдени художници, чиито произведения красят най-престижните галерии по цял свят.Отново е 24 май – Денят на Светите братя Кирил и Методий

В цветните редици на празничното шествие бяха учениците и колективът на най-младото училище в града ни Средно училище “Св. Климент Охридски“. За своята 38-годишна история то се доказа като училище със собствена визия, място на свободния дух и модерните решения, През настоящата учебна година в училището се обучават повече от 600 деца и ученици от подготвителна група до XII клас. В гимназиален етап училището предлага профилирано и професионално образование. Паралелка профил „Математически“ с интензивно изучаване на английски език осигурява отлична подготовка по математика и информатика чрез STEM профилиращи предмети. В професионалната паралелка, професия „Икономист – информатик“ с разширено изучаване на английски език, учениците придобиват умения за работа с приложен софтуер, създаване и използване на WEB приложения, компютърно счетоводство и маркетинг.
Постиженията на учениците на областно и национално ниво в областта на математиката, английски език, спорт, дебати дават увереност за качеството на педагогическите умения.
СУ „Свети Климент Охридски“ е училище с традиции, съчетани с модерен поглед в утрешния ден, към който с гордост и самочувствие гледат учителите и учениците му.

Средно училище „Васил Левски“ има сто и шест годишна история, в него се обучават близо 800 ученици в начален, прогимназиален и гимназиален етап. То е най-голямото училище в община Троян и второто по големина в цялата Ловешка област.
За четвърта поредна година училището е включено в списъка на иновативните училища, а иновативните паралелки в момента са шест.
Традиционно в гимназиален етап се осъществява обучение в профилите „Чужди езици“ и „Софтуерни и хардуерни науки“, и двата с разширено изучаване на английски език. В професионалните паралелки се осигурява образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация по специалност „Организация на хотелиерството“.

Представителите на културните институции в града и общината преминаха през многобройната публика по улица „Васил Левски“
Музеят на народните художествени занаяти и приложните изкуства в град Троян е неповторима културна институция, както за града ни, така и в цялата страна. През тази година се навършат 60 години от създаването му. Музеят съхранява безценно културно наследство с общонационално значение. Носител на голямата награда на Сдружение „Български музеи” – Музей на 2018
В продължение на три десетилетия троянската галерия „Серякова къща“ гостоприемно отваря врати за десетки творци. Върху стените на „цветната” къща грейват стотици платна… В този друг свят – по-цветен, по-красив, по-емоционален, човек намира искрица красота, потапя се в магията на багрите, преживява неповторими мигове сред картините, усеща различната им емоционалност, посланията на автора-творец… И излиза духовно обогатен, емоционално прероден.“
Народните читалища са 20 в населените места от общината.Отново е 24 май – Денят на Светите братя Кирил и Методий
На площад „Възраждане” пристига Народно читалище „Наука-1870 г.” – Троян – носител на орден „Кирил и Методий”, I-ва степен и почетен знак „Златен герб – Троян”.Тази година НЧ „Наука-1870 г.” – Троян отбелязва две годишнини –130 години от основаването на читалищната библиотека и 150 години от първото театрално представление.
С благодарност към всички, които са вдъхвали живот на читалището през годините!
Троян е домакин на националната благотворителна инициатива „Дари книга за българско читалище“ провеждана съвместно от Училища ЕВРОПА и Съюза на народните читалища. Всеки може да се включи, като остави своята книга на щанда пред колонадата на Община Троян.
Националното изложение на художествените занаяти и изкуства – с. Орешак е единственото в страната, в чиито изложбени зали са показани уникални предмети на народните художествени занаяти, истински шедьоври на националния гений. Вече 50 години изложението е дом за изтъкнати майстори от всички етнографски райони на България. Целият изложен комплекс е разположен в чудесен парк и има девет изложбени зали.Отново е 24 май – Денят на Светите братя Кирил и МетодийОтново е 24 май – Денят на Светите братя Кирил и Методий

В редиците на Празничното шествие неповторимо излъчване внесоха и  представителите на спортните клубове в нашия град.
Привлечени от силата на спорта, повече от 900 троянски спортисти тренират в 28 клуба и изграждат своите спортни и бъдещи личностни качества.
Под опитното ръководство на своите треньори, бъдещите ни състезатели се възпитават в приятелство, толерантност, спортен дух, амбиции. Израстват и се превръщат в национални, европейски и световни шампиони.
Голяма радост за нашия град са спечелените през изминалата година 10 медала от Световни първенства, 7 от Европейски и над 400-те призови класирания от Държавни шампионати. Гордеем се и с нашите биатлонисти Владимир Илиев, Милена Тодорова и Лора Христова, участвали в 34-те зимни олимпийски игри в Пекин през тази година. Таня Радулова, Цветелина Маринова, Стефан Йовевски, Рени Димитрова, Пламен Мошеков, и още много други може да споменем, като издигнали спортния рейтинг на Троян.Отново е 24 май – Денят на Светите братя Кирил и Методий

Официалните лица и гостите на празника: Народният представител Вяра Емилова, зам.-областния управител Росен Веселинов,  Кметът на Община Троян – Донка Михайлова, председателят на Общински съвет – Троян – инж. Петко Пенков, общински съветници и Ръководството на община Троян.

Празнично приветствие  поднесе кметът на Община Троян, г-жа Донка Михайлова, след това Християна Илиева от 3-ти клас на Начално училище „Христо Ботев“  представи стихотворението „На Кирил и Методий“ с автор Иван Давидков.Отново е 24 май – Денят на Светите братя Кирил и Методий

По традиция за 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, Община Троян връчва годишни награди за постигнати резултати в областите „Образование“ и „Култура“ през предходната година.
По предложение на Обществения съвет на НУ „Христо Ботев“, подкрепено от училищното настоятелство и Решение № 655/28.04.2022 г. на Общински съвет – Троян „Годишна награда за изявена личност с постижения в областта на образованието за 2021 година в община Троян“ се връчва на госпожа Мариана Митова – директор на Начално училище „Христо Ботев“ . Годишната награда за постижения в областта на образованието за 2021 г. бе връчена от Донка Михайлова. Г-жа Митова благодари за наградата и сподели, че това е трудът на училищния екип. Отново е 24 май – Денят на Светите братя Кирил и Методий

8 талантливи солисти на Студия „Гласове“ при НЧ „Наука – 1870г.“,  изпълниха за първи път на живо авторската песен „С усмивка се ражда доброто“. Техен художествен ръководител е Мариета Жекова. Песента е по музика на композитора Ивайло Терзиев, текстът е на поетесата Мария Маринова, а аранжиментът, е на известния бургаски композитор – Руслан Карагьозов. Тази песен е  авторска песен  и участва в  „Детска мелодия на годината“.

Красив финал бе  изпълнението на детските групи на Фолклорна формация „Траяна“Отново е 24 май – Денят на Светите братя Кирил и МетодийОтново е 24 май – Денят на Светите братя Кирил и МетодийРуслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button