Житието на един ръководител

85 години от рождението на Христо Стоев Костов

Житието на един ръководител – статия  посветена на  85 години от рождението на Христо Стоев Костов, деен участник в развитието на кооперативното движение в Троян и разширяването на леката промишленост в града. Автор е  неговият внук Христо Костов.

85 години от рождението на Христо Стоев Костов
Ръководството на ТПК „Мебел“ по време на Пловдивския панаир

В продължение на три десетилетия е в ръководния апарат на мебелната кооперация в Троян-личност, която има големи постижения в това мебелите, произведени в Троян, да се превърнат в емблема в България, а и в Европа.
Роден на 11 юли 1937 г . в махала Попешка, Троян в прогресивното семейство на Стою Костов, активен антифашист, основател и председател на ТПК „Катюша“. През 1960 г. Христо завършва Висш финансов стопански институт „Д. А. Ценов“ – Свищов във факултета по „Финансова–статистика“ със специалност „Финанси и кредит“. Още като студент се проявява като добър организатор и ръководител, защото е избран за секретар по организационните въпроси на Вузовския комитет на ДКМС при Института. През 1960 г. завършва 6 месеца курс за висшистите при ШЗО в гр. Враца. Според Министерска заповед № УК – 0376/ 1960 г. Христо Костов е произведен във военно звание „младши лейтенант“ от запаса. а като студент достига да чин капитан. От месец февуари 1960 г. е назначен за инспектор в ГТП „Градска търговия“ – Троян, работи като инспектор в периода 1960/1964 г. Избран от ГК на ДКМС – Троян за секретар на ДК на ДКМС при Градска търговия – Троян. Член на БКП от 28 септември 1964 г. Новото работно място на младия финансист е Обединена дървообработваща ТПК „Стол“ – Троян. Постъпва на 22 октомври 1964 г., на длъжност завеждащ „Планиране“ и е избран за член на Контролния съвет. От 1967 г. е повишен в началник отдел „Планов“, която длъжност изпълнява до 1990 г. След завършването на висшето си образование придобива икономичека преквалификация във Варненския икономически институт, а през 1968 г. завършва и курс за ръководни кадри във Висшата партийна школа към ЦК на БКП за придобиване най-висока степен на икономическа квалификация. От същата година е издигнат от Общото събрание на ТПК „Мебел“ за Председател на Контролен съвет и го ръководи в два мандата от 1968 до 1976 г. Закратко през 1970 г. по решение на ГК на БКП – Троян е назначен за заместник-директор по ИВ на Завод за столове „Хемус“ – Троян, и така става е първият икономически заместник-директор на завода. През месец декември 1971 г. е избран от ГК на БКП – Троян за секретар на Заводския партиен комитет при РТПК „Мебел“ и изпълнява тази длъжност в мандат 1971/1975 г.

85 години от рождението на Христо Стоев Костов
Административното ръководство на „Мебел“

Той е първият секретар на големия ЗПК след сливането на кооперацията с още три по-малки предприятия. В края на 1971 г. Иван Борански като зам.-председател и Христо Костов като партиен секретар, внасят на 24 декември План за перспективно развитие на РТПК „Мебел“ в ГК на БКП – Троян. Избран е за партиен секретар на Административен отдел при кооперацията от 1975 до 1984 г. и за член на Управителния съвет на РТПК „Мебел“ от 1976 до 1991 г. От 1976 г. Иван Борански и Христо Костов започват организирането на участието на РТПК „Мебел“ в Международния летен панаир в Пловдив. Благодарение на техните дългогодишни усилия, кооперацията се изгражда като име и символ на качество.

85 години от рождението на Христо Стоев Костов
Договаряне за сътрудничество между ПТПК Мебел“

В продължение на петнадесет години до 1991 г. под тяхно ръководство предприятието става многократен носител на златен медал за качество на продуктите. През годините Христо Костов е избиран за член на Пленума на ГК на ДКМС от 1960 до 1964 г., за общински съветник в ГНС два мандата от 1962 до 1971 г. и за член на Пленума на ГК, и ОбК на БКП в Троян в два мандата от 1971 до 1981 г. По късно е определен за главен ръководител на цеха в с. Бели Осъм в периода 1985/1990 г. След което е началник по контрола на МТС и Пластмент на кооперацията от 1990 до 1993 г. Избран е от Общото събрание на кооперацията за началник по „Търговско-икономически въпроси“ от януари 1990 до октомври 1994 г. Тази негова длъжност е с ранг на зам.–председател на предприятието. За периода 1990/1991 г. отговаря по търговските въпроси, а от 1991 до 1994 г. и по икономическите въпроси. От 1988 г. е избран за член на Контролния съвет на ЦС на ТПК и остава такъв до 1994 г. Едни от най-важните проблеми, които успява да реши за бъдещата работа на кооперацията е въпросът, свързан със собствеността на предприятието. През април 1994 г. големи са усилията на Христо Костов и Райна Ангелска да уредят и нотариално узаконят собствеността на ТПК „Мебел“ – Троян. Подчертана роля за търговското и икономическо запазване на кооперацията има Христо Костов, като ръководител на двете основни звена на предприятието, а именно търговските и икономическите въпроси. Успехът му се дължи на това, че намира начина да задържи силния контрол върху най-важните структури в кооперацията, а именно пласмента, материално-техническото снабдяване, производството и транспорта. Негова е заслугата предприятието да запази и силния си международен авторитет пред своите чуждестранни партньори.

Остава верен на социалистическата идея дори и след политическите промени в страната, като член на БСП – Троян до своята смърт през 1994 г.

85 години от рождението на Христо Стоев Костов
Делегация в Резан 1977 г

Освен своята отдадена стопанска работа Христо Костов в продължение на дълги години заема редица обществени длъжности в сферата на спорта в града, като ръководител на Заводски спортен клуб към ТПК „Мебел“ от 1967 от 1994 г., многократно е избиран за член и зам.–председател на секцията по Колоездене и Футбол към Спортно дружество „Чавдар“ – Троян 1967/1990 г. Отдава не малко воля и ентузиазъм като спортен съдия към дружеството на БФК – Троян от 1972 до 1994 г., избран е и за член на УС на дружество.
За своята отдадена работа като изявен комсомолски, партиен и стопански ръководител в Троян е носител на няколко държавни и правителствени отличия като: Орден на „Труда“ ЗЛАТЕН, Орден „Червено знаме на труда“, Значка от ЦК на ДКМС – За активна работа в ДКМС, Звание „ОТЛИЧНИК“ на ЦС на ТПК, Звание „ОБРАЗЦОВ СЛУЖИТЕЛ на ТПК“ два пъти, Грамота от ЦС на БСФС за активна физкултурна дейност, Медал за „Отлично изпълнение във физкултурно състезание”, Почетна значка на ЦС на БФК – За активна дейност, Почетна значка на ЦС на ТПК „ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ КООПЕРАТИВНОТО ДВИЖЕНИЕ“ в България (посмърно през 1997 г.) За съжаление житейския му път на този деен ръководител завършва на 18 октомври 1994 г. Оставил светъл спомен в сърцата на своите колеги, служители и съграждани, като деен участник в развитието на промишлеността в град Троян и за запазването и след политическите промени в страната след 1989 г. Отива си със социалистическата идея в сърцето си и я е завещал на потомците си!

85 години от рождението на Христо Стоев Костов
Първомайска манифестация 1974 г

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:
ДА–Ловеч, ф. 358, оп. 1 , а. е. 1, л. 1–5.
Костов, Х. С., Л. Архив, Христо Стоев Костов, Личен архив.
ДВИА–В. Търново, ф. 7, оп. 6, а.е. 71, л. 127 гр.
ДА-Ловеч, ф. 722, оп. 1 , а. е. 1 , л.
ДА-Ловеч, ф. 150 Б, оп. 4, а. е. 5, л. 56.
ДАА-Ловеч, ф. 830, оп. 1, история на фонда.
ДА-Ловеч, ф. 340, оп. 3, история на РТПК „Мебел“–Троян.
ДА-Ловеч, ф. 150 Б, оп. 7, а. е. 11, л. 4, 13, 14.
Борисов, Хр., Индустриалният Троян, Троян, 2020, с. 55–56; 60.

Снимките са от архива на автора

Автор:
Христо Костов

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button