Последният първи

85 години от рождението на Никола Койнов

Последният първи или 85 години от рождението на Никола Койнов – отново автор  е Христо Костов.

През 2022 г. се навършват 85 години от рождението на Никола Василев Койнов – изявен комсомолски, партийни и стопански ръководители в град Троян. Роден през 1937 г. в с. Дълбок дол. Получава своето висше образование във Висш финансово- стопански институт „Д. А. Ценов“ – Свищов, след което започва своя трудов път в ЗММ „Христо Смирненски“ – Троян, като счетоводител. Бързо се проявява като добър организатор и ръководител и през 1966 г. е избран за Първи секретар на ГК на ДКМС – Троян, където работи до 1968 г. и развива различни младежки инициативи в града с цел обогатяването на обществената ангажираност на младите хора в Троян. След това преминава на работа в ГК на БКП – Троян, като секретар, отговарящ по стопанските въпроси. Има един интересен случай от времето, когато е на този пост. Койнов участва в една инициативата, в която той се включва като ръководен орган в ГК на БКП.Става въпрос за издръжката на хора при Завод „Елпром“, за който трябва да се подсигури квалифициран ръководител /диригент/ и заплащане на възнаграждението му, набавяне на униформи на хористите, закупуване на концертен роял и други разходи,които трябва да се осигурят от завода за ел. мотори „Елпром“. При определяне сумите от фонд СБКМ, с които ЕЗ „Елпром“ ще участва в общоградския културен фонд, трябва да се има в предвид, че заводът е поел издръжката на хора на машиностроителите. Този случай е доказателство за отношението на Койнов към поддържането и развитието на културно- масовите инициативи в самите заводи в Троян, защото макар да е ръководител на стопанския сектор, той е имал отношение и към изкуството. От 1978 г. започва нов етап в професионалното му развитие, защото преминава на стопанска работа, избран е от Пленума на ГК на БКП – Троян за директор на Химико- фармацевтичния завод – Троян и го ръководи до 1985 г. Полага големи усилия за развитието на производството, износа и подобряването условията за работа на химиците в завода. След напускането на завода отново е върнат на работа като секретар по стопанските въпроси вече в ОбК на БКП от 1985 до 1986 г. След натрупване на управленчески опит с решение на XXIX-та Градска отчетно изборна партийна конференция на ОбК на БКП – Троян през месец март 1986 г. е избран за Първи секретар на ОбК на БКП-Троян, на която длъжност е до декември 1989 г. Става Първият човек на Троян, натоварен с най-отговорния за това време пост в града. И успява да се докаже. Заедно с кметовете на Троян в този период – инж. Никола Цоневски и Марин Ганков, успяват да решат важни въпроси за града – изработват се нови градоустройствени проекти за центъра, „Буковец“ – 2 и северната индустриална зона. Прави се реконструкция на централния площад и главната улица от Оряшковия мост до пощата. Изгражда се обиколен път в индустриалната зона, и се строят пътища към селата в посока Троянския проход и пътя Шипково-Рибарица. Построяват се два паметника на шестте манифестанта и седемте музиканта, и на Димитър Икономов. Продължава се строителството на новата поликлиника. След политическите промени в страната от 1989 до 1991 г. той е назначен за директор на Фабрика „Сердика“ – Троян. През периода 1966/1989 г. е избиран за член на Бюрото и Пленума на ГК, ОбК и Окръжния комитет на БКП, многократно избиран за окръжен и общински съветник. След като се оттегля от политическия живот се отдава на частен бизнес в Троян. Останал е в съзнанието на троянци като честен и всеотдаен на социалистическата идея до последно, записал името си в най-новата история на Троян като последния ръководител на Българската комунистическа партия в град Троян. За своята отдадена работа той е носител на високи държавни и правителствени отличия като дългогодишен комсомолски, стопански и партиен ръководител. За съжаление Никола Койнов след тежко заболяване напуска този свят през 2005 г. на шейсет и осем годишна възраст. Съдбата на Никола Койнов му определя един дълъг път, по който да премине през всички стъпала на градивната си кариера, за да може да се докаже като добър ръководител във всички структури ,на които е бил начело в град Троян.

Източник
Борисов, Хр., Индустриалният Троян – документална хроника, изд. „Полиграф ЮГ“ АД, Троян, 2020, с. 121, 267, 391.Фичев, К., „25 години завод на здравето - ХФЗ - Троян“.Генковски, М., Троянолюбие, изд. Симолина 94, Троян, 2020, с. 88-89.Пенчева, Ж., Тончев, Т., Културно историческо наследство на Троянския край, том 6, Ловеч, 1993, с. 112Вестник „Троянски глас“, бр. 18, 3 май 1989 г.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button