ИПЖЗ Троян предлага собствена млечна продукция

ИПЖЗ Троян  (Институт по планинско животновъдство и земеделие) има собствено производство млечни продукти .  Затова разказва  д-р Цветелина Димитрова, главен асистент  в Института пред  Анета Божидарова от АГРО ТВ по време на Български фестивал на сливата, проведен на  23-25.09.2022 г.
Млечните продукти на Института по планинско животновъдство и земеделие в Троян са едни от най-търсените в региона.  В момента ИПЖЗ  в балканския град  предлага козе и крави. Кравите са няколко породи, козите са – бяла млечна и др. Отглеждат се и овце, но засега не предлагат продукти от тях.
Д-р Димитрова споделя, че  се нуждаят от финансиране.  В  Института се занимават с научна дейност и трябва да  е подпомагана по проекти или по някакъв друг начин.

ИНСТИТУТЪТ в гр. Троян е създаден с решение No 6/17.01.1978 на МС. Той е пряк наследник на основания още през 1910 г Държавен овощен разсадник, преобразуван по-късно в Опитна станция по сливовата култура (1953 г), Опитна станция по овощарство и планинско земеделие (1959 г.) и КОС (1962 г.)
Това е единственото звено в системата на Селскостопанската академия, оторизирано за комплексно решаване на въпросите, касаещи селското стопанство в планинските и предпланински райони на страната. Решаването на тези въпроси институтът извършва съвместно с филиала си в Дряново.
В института и Експерименталната база към него се извършва научно-изследователска, консултантско-внедрителска и производствена дейност в областта на животновъдството, овощарството и фуражното производство.
Разработват се проекти за кандидатстване пред наши и чужди финансиращи програми, фондове, организации и др. Провеждат се специализирани курсове и открити дни. Дават се консултации по различни въпроси. Изработват се почвени проби, както и проби за окачествяване на фуражи, мляко и месо. Произвежда се посадъчен, посевен и разплоден материал.

Най-важни научни и научноприложни достижения на института в областта на:
– ЖИВОТНОВЪДСТВОТО: Бяла Българска млечна коза, Старопланински цигай,
– ОВОЩАРСТВОТО: Едра трънкослива, Балева слива, Синя слива В2-24, Подложки ТМ-2 и ПГ-6, скоруша „Горска Красавица”, Технология за биологично произовдство на сливови плодове
– ФУРАЖНОТО ПРОИЗВОДСТВО: тимотейка „Троян” и тръстиковидна власатка „Елена”.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button