Научна конференция „110 години от Освободителната Балканска война“

Научна конференция „110 години от Освободителната Балканска война“ се проведе на 30.09.2022 г. Сдружение „34-ти пехотен Троянски полк“, с подкрепата на Троянски ставропигиален манастир „Успение Богородично“ и със съдействието на Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства – Троян и община Троян.Научна конференция „110 години от Освободителната Балканска война“

Конференцията се проведе в зала Архимандрит Макарий“, в Троянската света обител, с модератор проф. Пламен Павлов. Участваха представители на Министерство на отбраната, Военна академия „Г. С. Раковски“ и историци. Представиха се доклади на теми свързани с участието на българската армия в Балканската война, като се изнесоха нови исторически факти свързани с бойните действия на българската армия, за дейността и героизма на българските командири и войници. Докладите ще бъдат издадени в сборник (14-ти по ред) от поредицата „Род и Отечество“, така те ще достигнат до библиотеки и читатели интересуващи се от българската военна история.

Научна конференция „110 години от Освободителната Балканска война“
Ивайло Шопски, Боян, проф. Гаврилов, Христо Калистерски

На 01.10.2022 г. конференцията продължи с дискусия на тема: „Необходимост от държавна доктрина за изграждане на български национален идеал“. За разискване по темата, освен участниците в конференцията, бяха поканени и участваха представители на българските общности в Молдова, Румъния, Македония, Албания, Сърбия и Таврия.

Научна конференция „110 години от Освободителната Балканска война“
Донка Михайлова – кмет на Община Троян откри конференцията

Обсъдиха се техните проблеми и нужди за опазване на българския дух и българско национално самосъзнание в тези райони. Всички те изказаха своята болка от липсата на реална подкрепа от българските държавни институции, за разлика от подкрепата която получават другите национални малцинства в същите държави. След краят на обсъжданията се реши да се изготви обща декларация от представители на всички български общности и видни български учени, историци и общественици, която да се представи пред българската общественост и държавните органи за реализация на предложените идеи в името на всички наши сънародници.
От името на Сдружение „34-ти пехотен Троянски полк“, на представителите на тези български общности, се дариха книги от поредицата „Род и Отечество“, които да се предоставят на българските клубове и средища в тези райони. От името на началника на Военен географски център – Троян, се предоставиха и български географски карти на България за подпомагане обучението на българските деца.
От името на Сдружението   благодарят на всички, които подпомогнаха тази научна конференция, с което подпомагат и българските общности извън пределите на Майка България.


Автор:
Дочо Николов

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button