Научна конференция „Музеят и градската среда“

Утре, 20.10 .2022 г.  от 13:00 часа ще се открие научна конференция „Музеят и градската среда“, посветена на 60 години от създаването на Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства – Троян. Конференцията ще продължи два дни -20 -21.10.2022 г. в Информационно-културен център, ул. „Г. С. Раковски” № 103.
Научен ръководител  е проф. Вера Бонева’. Ще участват лектори от Музеи от цялата страна, както и видни троянски музейни деятели.

Програмата  и лекторите може да видите по-долу

20 октомври 2022 г. (четвъртък)
12.30÷13.00 ч. Регистрация на участниците,
13.00÷14.00 ч. Откриване на научния форум. Поздрав към участниците от кмета на Общината. Приемане на поздравления. Презентация „Музеят на занаятите – последните 10”
14.00÷14.15 ч. проф. Вера Бонева, УНИБИТ. Музеят и градската памет – Откриване на научния форум
14.15÷14.30 ч. Елеонора Авджиева, МНХЗПИ – Троян. Четири разказа за памет в чекмедже – истории за приноса на Музея на занаятите при откриване и спасяване на ценни фотографии.
14.30÷14.45 ч. Ангелина Иванова, СУ „Васил Левски“ – Троян. Селският музей – мечта и реалност (върху опита на община Троян).
14.45÷15.00 ч. Видин Сукарев, Регионален исторически музей – Пловдив. Българските музеи като научни институции: Проблеми и решения.
15.00÷15.15 ч. Рени Петрова, Исторически музей – Ботевград. Хетеротопии. Музеят извън музеите.
15.15÷15.45 ч. Кафе пауза
15.45÷16.00 ч. Валентин Витанов, Регионален исторически музей – София. София е Македония. Беседа за градската памет на македоно-одринското революционно движение в София.
16.00÷16.15 ч. Теодора Мешекова, Регионален исторически музей – София. „Златната книга на София” и историческата памет за столицата.
16.15÷16.30 ч. Северина Славова, Регионален исторически музей – София. Музей без експозиция.
16.30÷16.45 ч. д-р Милена Катошева, Национален литературен музей/Къща музей „Димитър Димов“. Димитър-Димови места на памет.
16.45÷17.00 ч. Диана Събева, Община Попово, Археополис „Ковачевско кале” –туристически комплекс и късноримски кастел. Приносът на Пламен Събев за съхраняване на паметта за значими личности от Попово.
17.00÷17.15 ч. Дискусия

21 октомври 2022 г. (петък)
10.00÷10.15 ч. доц. Милена Добрева, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Красимира Иванова, Институт по математика и информатика при Българска академия на науките. Умните градове и културното наследство.
10.15÷10.30 ч. д-р Иглика Мишкова, ИЕФЕМ – БАН. Изчезващи и запазени занаяти – музейна презентация.
10.30÷10.45 ч. д-р Галин Димитров, РВИМ – Плевен. Бойното поле на Зелените възвишения около Плевен през Руско – турската война 1877-1878 г. и неговата мемориализация.
10.45÷11.00 ч. Даниела Дерешка, РВИМ – Плевен. Параклис-мавзолей „Св. Георги Победоносец” и паметта за боевете при Плевен през 1877 г.
11.00÷11.15 ч. Христина Калчева, Исторически музей – Клисура. Паметта на клисурци за Април 1876 г.
11.15÷11.30 ч. Васил Макаринов, Национален политехнически музей. Хали в България, изграждани в годините между Първата и Втората световна войни.
11.30÷11.45 ч. инж. д-р Дочо Николов, Старите къщи – изгубеното културно наследство на Троян.
11.45÷12.00 ч. Йордана Николова, Регионален исторически музей – София. „Сградите разказват“ – разходка из улиците на София, съхраняваща градската памет.
13.00÷13.15 ч. д-р арх. Милен Маринов, НИНКН – МК. Сградата на музея в Троян, едно от класните училища на Първомайстор Генчо Кънев.
13.15÷13.30 ч. Биляна Торбатова, Култови обекти от римската епоха по средното течение на река Осъм.
13.30÷13.45 ч. Радослав Гущераклиев, Регионален исторически музей – Ловеч. Колективна находка, съдържаща бронзови монети на градски управи (ІІІ В.), от района на кастела Состра.
13.45÷14.00 ч. проф. Сергей Торбатов, НАИМ – БАН. Късноантичната преградна стена в Троянския проход.
14.00÷14.15ч. д-р Стилиян Иванов, НАИМ – БАН. Крепостта при с. Дебнево в светлината на последните археологически проучвания.
14.15÷14.30 ч. д-р Димитър Петров, Регионален исторически музей – Плевен. По следите на две снимки и един забравен излет.
14.30÷14.45ч. Мирослав Тошев, Исторически музей – Омуртаг. Приготвяне на ястия с нажежени камъни в Троянския Балкан, Тозлука, пък и по света. Бележки и материали.
14.45÷15.00 ч. Теодор Тончев, Регионален исторически музей –Ловеч. Наследниците на Христо Цонев Латинеца за залавянето на Васил Левски в Къкринското ханче.
15.00÷15.15 ч. Павлин Стойнов, Грешки в превода и бележки към текста на пасажа Ловеч – Троян – Ново село – Карлово, в Пълното българско издание на „Дунавска България и Балканът“ от Ф. Каниц, 1995г.
15.15÷15.30 ч. Дорина Минковска, НБУ, Цветът носител на информация.
15.30÷15. 45ч. Тотка Станчева, НЧ „Наука-1870 г.” – Троян, библиотека. Историците на Троян и техните истории за града, съхранени във фонд „Краезнание” на библиотеката на НЧ „Наука – 1870 г.” – Троян.
15.45÷16.00ч. Пенка Маринова, Ролята на общественото мнение за формиране възрожденското самочувствие на троянци.
10.30÷10.45 ч. д-р Галин Димитров, РВИМ – Плевен. Бойното поле на Зелените възвишения около Плевен през Руско – турската война 1877-1878 г. и неговата мемориализация.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button