75 години традиция и стил

75 години от създаването на ТПК „Мебел“ – Троян – Христо Костов

През 2022 г. се навършват 75 г. от основаването на ТПК „Мебел“ – Троян. Започнала като Трудово-производителна кооперация „Стол“ от 23 ноември 1946 г. тя се превръща в една от най-големите емблеми на нашия град Троян. Предприятието успешно заработва официално от 15 януари 1947 г. Става институция, която успява да се пребори с много ветрове и бури, но успява да се запази и продължава да се развива. За пръв председател на кооперацията през 1946 г. е избран Колю Стаевски, за секретар Минко Стаевски и членове Дочо Бончевски, Колю Лесидренски и Дочо Илковски. Предмет на дейност на кооперацията е производството на различни модели столове. Кооперацията развива постепенно дейността си, увеличавайки както количеството на продукцията, така и броя на член-кооператорите. От началния брой 10 души към края на 1959 г. броят на работниците се увеличава на 210 души. Първоначално кооперацията започва дейността си в частните работилници на кооператорите. През следващите години се построява производствена сграда с цехове за изработка на шперплатови седалки и облегалки за столове, кроилня, извивалня, гатербанциг, мебелен отдел, сушилня, стругарна, трапезария и др. Кооперацията произвежда всякакъв вид вътрешно обзавеждане: фурнирани маси, тапицирани столове, секционни библиотеки и представлява във всяко отношение една солидна организация. През 1962 г. ТПК „Стол“–Троян се преименува в Трудово-производителна кооперация „Мебел“ със седалище в гр. Троян. Кооперацията се ориентира към производство на маси, столове, библиотеки, обзавеждане и услуги на населението.Нараства броят на персонала, като към края на 1966 г. кооперацията наброява 262 души. Съответно расте средната работна заплата, производствената рентабилност и др. показатели. В сравнение с другите производствени предприятия в града ТПК „Мебел“ е едно от най-развитите. През 1971 г. се случва едно от най-значимите събития за бъдещето на кооперацията- окрупняването. В ТПК „Мебел“ – Троян се вливат още три по малки дърводелски предприятия: ТПК „Република“ – с. Бели Осъм, дърводелския цех на Държавно индустриално предприятие (ДИП) „Балканска звезда“ – Троян и ТПК „Искра“ – с. Белиш. Така се образува Районна трудово-производителна кооперация (РТПК) „Мебел“ – Троян. В края на 1971 г. ръководството на РТПК „Мебел“ в лицето на зам.-председателя Иван Борански и съвсем наскоро избрания за секретар на ЗПК Христо Костов – началник на отдел „Планов“ в кооперацията, докладват в бюрото на ГК на БКП за резултата от проведената концентрация и изгледите за перспективно развитие. РТПК „Мебел“ -Троян е образувана след концентрация на цеховете за дърводелско производство и услуги в района. Те успяват да изработят и въведат переспективен план за работа на кооперацията в периода 1971/1975 г. Усвоени и пуснати в производство са нови модели салонни маси, секционна библиотека „Лада“, студентско легло, ученическо бюро и др. Заслуга за красивите и качествени модели на мебелите имат инженерите Минко Маринчевски, Илия Банков, Стою Генешки, Станислав Станев и др. През 1972 г. РТПК „Мебел“ -Троян наброява 530 член-кооператори с годишна производствена програма 3360 х.лв., производителност на труда на едно лице ППП 6400 лв., средна годишна работна заплата 1740 лв., печалба 600 000 лв. и рентабилност 26% на 100 лв. производствени фондове. За това развитие е споменът на Борис Венков, един от председателите по това време, подкрепен от Иван Борански – дългогодишен зам.-председател и Христо Костов дългогодишен началник на отдел „Планов“ и председател на Контролния съвет – хора, допринесли най-вече за голямото строителство и преустройство през периода 1964-1976 г. Реномираната марка „Мебел“ има износ към 15 страни, между които Швейцария, Германия, Англия, САЩ, Русия, Италия, Белгия, Холандия. От 1976 г. Иван Борански и Христо Костов започват организирането на участието на РТПК „Мебел“ в Международния летен панаир в Пловдив. Благодарение на техните дългогодишни усилия, кооперацията се изгражда със свое име и става символ на качество. В продължение на петнадесет години до 1991 г. под тяхно ръководство предприятието става многократен носител на златен медал за качество на продуктите. През 1976 г. начело на РТПК „Мебел“ -Троян застава Недялко Михайлов и го ръководи до 1991 г. В през периода 1983-1986 г. кооперацията се оформя като едно от най-стабилните предприятия в гр. Троян. Продукцията на кооперацията е търсена из цялата страна. Мебелите, произведени в предприятието, красят както частните жилища, така и голям брой обществени сгради. Разширява се материално-техническата база, механизират се редица производствени процеси, подобряват се технологическите процеси, расте материалното благосъстояние на работниците, които наброяват 440 човека в края на 1985 г. Непрекъснатото обновяване на моделите и високото качество на продукцията допринасят за разширяване на взаимно изгодните взаимоотношения с клиенти от страната и чужбина.Кооперацията произвежда обзавеждане по заявки на клиенти и дограма. През 1990 г. РТПК „Мебел” – Троян се преобразува в Трудово производителна кооперация. Едно от най-важните решения е проблемът, свързан с въпроса за собствеността на кооперацията. През април 1994 г. с големите усилията на Христо Костов и Райна Ангелска да уредят и нотариално узаконят собствеността на ТПК „МЕБЕЛ“ – гр. Троян това се случва. С протокол на общо събрание на кооператорите от 25 април 1994 г. собствеността на кооперацията от кооперативна става частна. Член-кооператорите стават реални собственици на 100 процента от имуществото. Приема се правилник за извършване на персонификация на имуществото (осигуряване на условия за реализация на прехвърляне на имуществото от един вид собственост в друг). Подчертана роля за търговското и икономическо запазване на кооперацията след 10 ноември 1989 г. има Христо Костов, началник по „Търговско-икономически“въпроси с ранг на зам.председател, ръководител на двете основни звена на предприятието – търговските и икономическите въпроси. Успехът му се дължи на това, че намира начин да задържи силния контрол върху най-важните структури в кооперацията, а именно пласмента, материално-техническото снабдяване, производството и транспорта. Негова е заслугата преприятието да запази и силния си международен авторитет пред своите чуждестранни партньори. Предметът на дейност на частната ТПК „Мебел” – Троян е производство на мебели за домакинско и фирмено обзавеждане и извършване на дърводелски услуги. След 2000 г. кооперацията бележи спад в развитието си. Персоналът от 174 души през 2000 г. спада на 98 през 2006 г., разходите за дейността от 2280 хил. лв. през 2000 г. и 1279 хил. лева през 2006 г. чувствително превишават приходите за същия период. Реализират се загуби. Тази тенденция се запазва през целия период от 2000 до 2006 г., в резултат на което се натрупват непокрити загуби в размер на 1279 хил. лева. Причините за това са комплексни: начислените лихви в особено големи размери по актове и начети за невнесени в срок задължения по бюджета и тези по пенсионни и здравни осигуровки, рекламации за десетки хиляди лева, отписани вземания и др. Ликвидират се цеховете в селата Чифлик, Белиш и Бели Осъм. С Протокол № 5 от 30 ноември 2006 г. на Общото извънредно събрание на членовете кооператори се взема решение за продажба на ТПК „Мебел” – Троян и чрез тайно гласуване е определен купувач в лицето на „Калинел” ЕООД – Марин Радевски със седалище гр. Троян. През този период стопанската и финансово-икономическа дейност се осъществяват от Управителен съвет с председател Иван Трифонов Ковачев и главен счетоводител Райна Радоева Петкова. Ловешкият окръжен съд с Решение от 19 март 2007 г. обявява в ликвидация ТПК ”Мебел” – Троян и назначава Ликвидационна комисия. По настощем предприятието съществува под името Фирма” ЕЛИМЕКС” със собственик инж. Иван Радевски. Председатели на ТПК „Мебел“ през годините са били Колю Стаевски; Колю Лесидренски; Ангел Гергишински; Минко Севлиевски; Борис Венков; Недялко Михайлов и Иван Ковачев. Заместник–председатели са били Иван Борански; Иван Иванов; Минко Митевски; Иван Ковачев; Христо Костов и инж. Минко Маринчевски. Изложените факти говорят ,че ТПК „Мебел” е едно от най-успешните препдприятия в град Троян, което преминава през много перипетии и трудности докато стигне до пиедестала на славата, като символ на качествена прокукция, която извоюва междунаредната слава на леката промишленост и става най-големия износител на мебели в Европа и Близкия изток. Представихме за съжаление и разформироването на кооперацията, след 1989 г., силните трусове, които преживява особено след 1997 г., докато не е ликвидирана и премахната от търговския регистър за Ловешка област през 2006 г.

Хубавото е, че тя, макар и не с такива сила, както някога, но и днес съществува ,макар под друго име, и има производство, което се опира на неотдавнашната исория и слава на кооперация „Мебел” ,започнала от далечната 1947 г.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button