Български език + математика. Наистина 2 в 1!

За пръв път в нашето училище се проведе бинарен урок, съчетаващ два привидно несъвместими предмета – Български език и Математика.
Страхотната изненада бяха подготвили г-жа Ирина Калинова (учител по български език и литература) и г-жа Галинка Калева (учител по математика). Заедно с учениците от 5Б клас те представиха един необичаен час – час едновременно по български език и по математика.
Урокът бе започнат от г-жа Калинова. Тя раздаде на учениците работни листи с текстове и задачи към тях. Петокласниците първо показаха умения по четене (преди дни те се включиха в Националната седмица на четене и демонстрираха отлични резултати), а след това разпознаха изучените досега части на речта.
Получените резултати „попаднаха в ръцете“ на г-жа Калева. Тя предложи на учениците да използват познанията си за обикновени дроби и да открият какви дялове от общия брой на думите в текстовете са съответно съществителните, прилагателните и глаголите. Наистина децата от 5Б имат отлични познания както по математика, така и по български език!
Трудното дойде накрая – да се потърси каква роля изпълняват съответните части на речта в изреченията. И, за да бъде още по-трудно, да се изрази чрез дроби каква част от съществителните изпълняват служба на подлог. Наистина сериозно предизвикателство.
Учениците се справиха с всички поставени задачи, демонстрираха знания, бърза реакция и желание да покажат какво наистина могат.
Накрая г-жа Калинова връчи грамоти на победителите от демонстрациите по четене по случай Националната седмица на четенето.
Гости на урока бяха колеги по български език и литература и по математика, както и заместник-директорите Камелия Алексиева и Ивайло Йорданов.
Ангелина Иванова, учител
СУ „Васил Левски“ – Троян

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button