Какво означава да си толерантен?

Какво означава да си толерантен? – това е първата статия  от един голям проект на  клуб „Медии“ – СУ „Васил Левски“, Троян с ментор Ангелина Иванова,  посветен на  16 ноември-Международен ден на толерантността. Днес Ви предлагаме първата статия, написана от Ивет Ганкова.

Какво означава да си толерантен?
Паметник на толерантността в Йерусалим, построен през 2008 г. от полския скулптор Чеслав Дзвигай

Думата толерантност е термин,който означава търпимост.
Проявата на толерантност не означава безразличие, търпимост към социалната неправда, отказ от собствените убеждения или отстъпка от собствените позиции под чужд натиск. Толерантността е морална стойност. В този смисъл тя е признаване на разликите, присъщи на човешката природа, разнообразието от култури, религии или начини на поведение.
Някои смятат толерантността за основна ценност за хармонично мирно съжителство.
Смята се, че толерантността е в основата на добрите отношения между хората от различни култури, вероизповедания, раси и начин на живот. Тя е основна нагласа на живот в обществото.
Можем да говорим за:
– Социална толерантност – когато толерантният човек може да приеме различни от установените норми, мнения или поведения в социалната среда, дори да са в разрез с неговите морални принципи.
– Религиозна толерантност – това е идеята, че различни религии и вярвания могат да съществуват без конфликт помежду си. Поощрява се диалогът между различните религии, за да се осигури хармонично съжителство.
– Политическа толерантност – различията на интереси и мнения в политиката е огромно, именно затова трябва търпение и желание за зачитане на различните политически възгледи и гледни точки
– Расова и етническа толерантност – в света все още съществува расова дискриминация и дори вярата, че някои раси и нации са богоизбрани. Расовата и етническата толерантност приканват към зачитане на правата на всички раси и етноси и уважение към тяхната история и култура
Освен добре познатото значение на термина „толерантност“ в обществения живот, терминът „толерантност“ е познат и в природните науки, например в биологията и медицината:
– Имунна толерантност – липса на реакция от имунната система на вещества или тъкани, които имат способността да предизвикват имунен отговор в даден организъм.
– Терапевтичен толеранс – способността на организма да се приспособява към въздействието на определени лекарства или да развива пътища за бързото им метаболизиране. Може също така да става въпрос за толерантност към алкохол или към наркотици.
– Толерантност към болка – максималното ниво на болка, което даден човек може да понесе (този термин е различен от термина праг на болката).
История на понятието:
Терминът толерантност (на латински: tolero, tolerantia – понасям, издържам, претърпявам, търпение, търпеливост, приемане) е използван за първи път през 15 век и по-късно през 1530 г. със значение „с разрешение от властите“.
Исторически терминът възниква в науки като физиология и психология. Значението му е предимно на издръжливост, поносимост към дълго действащ негативен фактор. По-късно от биологичната сфера преминава в религиозната, а след това и в политиката и социологията. Този преход настъпва около 17 – 18 век.
Ивет Ганкова
клуб „Медии“ – СУ „Васил Левски“, Троян

Какво означава да си толерантен?
Паметник на толерантността в Йерусалим, построен през 2008 г. от полския скулптор Чеслав Дзвигай

Снимки от Интернет

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button