В Троян ще бъде изградена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки

В Троян от следващата година в ще започне изграждането и обслужването на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, съобщи на редовната  пресконференция кметът на общината Донка Михайлова.

Общинската администрация получи съгласието на Общински съвет да сключи договор с Организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

Организацията ще осъществява събирането, транспортирането и оползотворяването на отпадъците от опаковки напълно безплатно, с което се цели намаляване на количеството депониран отпадък на Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци. На територията на Троян, Орешак и Черни Осъм ще бъдат разположени общо 57 точки с по три цветни контейнера, добави Михайлова.

Община Троян цели намаляване количеството депониран отпадък и отделяне на 50 процента от него за вторична преработка, намаляване на разходите за издръжка на депото, което пряко касае размера на такса битови отпадъци. Друга цел е намаляване на отчисленията, които трябва да се депозират по сметка в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен, което също е важен фактор за размера на таксата за битови отпадъци, която гражданите плащат, посочи Михайлова.

Тя каза още, че с изграждането на третата клетка на депото за отпадъци, което бе въведено в експлоатация, през 2023 г. ще започне да приема първите количества отпадък на общините Троян и Априлци. Община Троян вече се готви за рекултивация на първа и втора клетка, за което ще бъдат търсени средства от сметката с отделени средства за тази цел в РИОСВ.

По думите на Кметът през изминалата година община Троян бележи напредък в предварителното третиране на битови отпадъци и компостиране на зелени отпадъци, както и в оползотворяването на дървесните отпадъци. Успех имат и инициативите за разделно събиране на дрехи, обувки и други текстилни отпадъци, както и поставянето на контейнери за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори.

Ще се извини ли г-н Мариян Данчев

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button