Среща между кметове от областта и представители на “Електрохолд България” ЕООД

Днес, 25.10.2023 г. инж. Светослав Славчев – областен управител на област Ловеч инициира среща между местните власти от областта и представители на ръководството на “Електрохолд България” ЕООД.

Донка Михайлова – кмет на община Троян, постави четири групи проблеми на срещата:

– 1. Постоянни и без видими причини прекъсвания на тока.

– 2. Неизпълнение на нормативно определените изисквания за поддържане на сервитутите около инфраструктурните съоръжения

– 3. Нереализирани инвестиции, за които е повет ангажимент от “Електрохолд България”

– 4. Комуникационни проблеми между гражданите и дружеството при спирания на тока. Коментирани бяха проблеми, за които е информирана общината в отделните населени места в общината.
„Имаме активен диалог с ръководството на дружеството и част от проблемите ги решаваме в движение, но в малките населени места проблемите си стават и хората изискват от нас по-бързото им разрешаване“ – каза в заключение г-жа Михайлова.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button