Обява за приемане на военна служба за 409 вакантни длъжности

Обява за приемане на 409 вакантни длъжности Военно окръжие ІІ степен – Ловеч Офис за водене на военен отчет в Община Луковит

О Б Я В А

Със заповеди на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности, както следва:

  • Със заповед №ОХ-735/20.09.2016 г. са обявени 24 броя вакантни длъжности за приемане на оркестранти на военна служба в Гвайдерския духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военновъздушните сили;
  • Със заповед №ОХ-754/29.09.2016 г. са обявени 32 броя места за гвардейци;
  • Със заповед №ОХ-708/08.09.2016 г. са обявени 353 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Сухопътните войски.

Във ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да са български граждани, физически здрави и психически пригодни, до 32 години, неосъждани, да не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинарно наказание, срещу тях да няма образувано наказателно производство.

Срок за подаване на документи – 28.10.2016 г.

Информация за вакантните длъжности и начина на подаване на документи може да получите в:

  • ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ

гр. Луковит, Общинска администрация, ул. „Възраждане“ 73, ет. 3, тел.: 0697 53797;

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 068 603973; 0885 408765; 0886 558614;

  • На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централно военно окръжие.
  • Троян

Ивайло Тодоров

Системен и Уеб администратор и фотограф на медията.
Back to top button