ДОБРИЯТ ЧОВЕК

В памет на инж. Цветан Гечев 1944-2002

Уважаема Редакция,
Казвам се Койно Боев. Имах добрият шанс да познавам и общувам с инж. Цветан Гечев, който тази година щеше да навърши 75 години. Цветан беше достоен за уважение човек, гордост за град Троян. В тази връзка бих искал да помоля да почетем паметта на Цветан, помествайки този текст в редовете на вашия вестник.
Предварително благодаря!

ДОБРИЯТ ЧОВЕК
С такъв човек ако споделиш болка – става наполовина, а радост – два пъти по-голяма.
Той живя и възмъжа в град Троян. А имаше алтернативата да замени града с друг.
Любовта му към професията и верността към обещаното от него го отведе към високи позиции. Друг от тези позиции или забравяше близки и съседи, или нахлузваше надеждите на „недосегаемите“.
Цветан устоя!
Издържа на изкушенията предложени и от близкото нам преходно време.
Съдбата отреди да бъдем заедно юноши. Заедно в редовете на казармения строй. После бяхме отново заедно по пътя на „заветното“ строителство и така до края.
Вървяхме заедно и болките ни бяха по-леки, а радостите по-големи.
Нека всички, направили дори крачка с Цветан Гечев си спомним за него – ДОБРИЯТ ЧОВЕК.
Светла ти памет, Приятелю!
Проф. Койно Боев

КОЙНО БОЕВ ЙОВКОВ   роден на 28.08.1945 г., с. Абланица, област Ловешка.Работи в  Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” –  Катедра „Маркшайдерство и геодезия”

1974 – 1977 Придобитата квалификация образователна и научна степен „ДОКТОР” по научната специалност „Маркшайдерство”  1964 – 1969 Придобитата квалификация Минен инженер – Маркшайдерство и геодезия – магистър,,Управление на качеството на минералните суровини, Минно дело, Геология, Минна геометрияПатенти и изобретения няма Член на съюза МДГМ при ФНТС в България, Член на Асоциация на маркшайдерите в България.  Автор и съавтор на 145 публикации в наши и чужди издания, конференции и международни конгреси, от които 12 за периода 2007-2011  Ръководител и участник в 27 проекта, от които 3 за периода 2007-2011 Участвал е в научни сесии и конгреси (за последните 5 години) 21st World Mining Congress & Expo 7-11 September 2008, Krakow, Poland XIII BALKAN MINERAL PROCESSING CONGRESS., 14-17.06.2009., Bucharest, Romania. BALKANMINE 2009, 3-rd Balkan Mining Congress, 1-3 octo

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button