Кърлежите отново атакуват

На вниманието на троянци!

От редакционната поща

Получихме тревожно писмо на редакционната поща от троянеца Иван Стоянов, който ни уведоми, че кърлежите отново са се появили в зелените площи. Писмото гласи:

„В паркът пред Информационно-Кулурния център в Троян са тръгнали кърлежи. Днес играха заедно три деца – и трите имат по един или два. И две от майките също. Изключително дребни са и трудно се виждат“

Умоляваме родителите на децата, които са играли днес да  ги проверят обстойно.

Утре сутринта(19.08) ще подадем сигнала до Община Троян, за да се вземат  своевременни мерки.

Нека напомним, че Община Троян бе взела превантивни  мерки в началото на лятото. Бяха напръскани всички тревни площи. Но явно климатичните условия предразполагат за развитието на кърлежите.

Какво трябва да знаем а кърлежите!

Кърлежи – анатомия, развитие, видове

Латинското наименование на вида кърлежи е Ixodoidea. Това са малки безкрили паразити, паякообразни от подклас Акари. Те се хранят чрез кръвосмучене от бозайници, птици, влечуги и земноводни. Кърлежите разпространяват много инфекциозни болести, като най-известната сред  тях е Лаймска болест.

Анатомия и етапи в развитието на кърлежa

Кърлежът наподобява на външен вид малък паяк. Според вида и фазата на кърлежа, той може да бъде различен по размер – достига до няколко милиметра. Размерът е променлив, в зависимост от етапа на развитие и консумираната кръв.

Женските кърлежи в гладно състояние са дълги от три до четири мм, докато мъжките са по два милиметра и половина. Тялото се състои от труп и хоботче и е покрито с хитинова обвивка. Основата му има квадратна, правоъгълна или шестоъгълна форма. Едни видове имат очи, други – не. На гърба се намира хитинов щит, който при мъжките кърлежи покрива цялото тяло, а при женските – една част от предния край. Някои видове имат коремни, анални и други щитчета. Тези и други образувания по тялото служат за диференциален белег при различните родове и видове. Крайниците са съставени от 6 членчета. Половият отвор е разположен между втория чифт крайници, аналният – зад четвъртия, като при някои видове той е заобиколен отпред с преанална бразда.

Всички кърлежи имат по осем пипала или крака, а ларвите и нимфите им са с по шест.Чрез сетивните си органи те усещат жертвата по отделените топлина и аромат. За да се превърнат във възрастни твърди кърлежи тези паякообразни акари преминават през четири фази на развитие – яйце, ларва, нимфа и кърлеж.

Кърлежите трябва да се  вадят само с лекарска намеса. Не предприемайте  самоволни действия.

Кърлеж - паякообразен паразит от подклас акари - Санста ВИП

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button