Троянското ловно сдружение отменя традиционния си събор

Членовете на СЛРД Троян ще се включат в инициативата „Да изчистим  България за един ден“

   

Троянското ловно сдружение отменя традиционния си събор
Минко Акимов – председател на СЛРД Троян

На 28.08.2019 година(сряда), Управителния съвет на  Сдружение ловно рибарско дружество Троян проведе заседание. Беше изнесен доклад за издадените разрешителни и отстрела на едрия дивеч, както и мерките предприети за борба с Африканската чума по свинете. От началото на ловния сезон издадените разрешителни за индивидуален лов на дива свиня са 320 броя, като са отстреляни  95 животни. Само за месец август /в това число/ са издадени 204 броя разрешителни и са отстреляни 71 диви свине. Съгласно заповедите на Министерство на земеделието, храните и горите в района на СЛРД са изградени 16 броя селективни капани за улов на дива свиня. По наши данни отново се нареждаме на едно от челните места по предприетите мерки за борба с АЧС.  

     В предвид на сложната епизоотична обстановка в Дружеството, а именно наличието на АЧС и разделянето на ловуващи и неловуващи реши: 

 

  1. Да не се провежда предвиденият за 14.09.2019 година, ловен събор. 

Мотивите за това са, че се взимат под внимание препоръките на държавна, Областна и общинските администрации . А именно – Да не се прави събор по време на чума. 

  Втора и не маловажна причина за отмяна на традиционния събор   е от етична гледна точка. Членовете на УС на СЛРД Троян смятат, че не е  не е редно да се прави събор при това разделение при ловните дружинки(поради забраната за ловуване)

Троянското ловно сдружение отменя традиционния си събор
Част от Управителния съвет

Също така УС на троянското ловно дружество  препоръчва:

 

  1. Членовете на  ловни дружинки да се включат в инициативата „Да изчистим  България за един ден“, която ще се проведе на 14.09.2019 година.
  2. Председателите на ловни дружини от Троянска община, ако се стигне до групов лов, да приемат колеги от дружинките на  Община Априлци, които желаят да ловуват и да не се третират като „гости“, защото утре може те да са в същата ситуация.
  3. Да се спазват  разпоредбите на БАБХ и мерките за биосигурност. За тази цел е необходимо да се снабдят с препарат и пръскачка за обеззаразяване на превозните средства, ловците, площадките за обработка на дивеча и др. 
Разпратени се уведомителни писма до всички ловни дружинки на троянското ловно дружество.

 

  СЛРД Троян                      

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button