Зоологическата градина в Ловеч вече е лицензирана

Министерството на околната среда и водите на 19 август 2019 г. издаде лиценз № 33 на зоологическа градина „Зоопарк – гр. Ловеч“. Това става на основание чл. 62, ал. 1 на Закона за биологичното разнообразие и чл. 16, ал. 1 от Наредба № 1 за условията и реда за лицензиране на зоологическите градини, като документът е подписан от министър Нено Димов.

Настоящият лиценз се издава на името на собственика Община Ловеч с адрес ул. „Търговска“ № 22.

Лицензът удостоверява годността на зоологическата градина за опазване на диви животински видове извън естествената им среда, чрез отглеждането и размножаването им при контролирани условия.

Срокът на валидност е до август 2024 г.

Лицензът се дава под определени условия в рамките на срока, които целят подобряване на условия на отглеждане на определени животни. Ръководството на Община Ловеч се задължава да ги изпълни в срок.

Припомняме, че от 15 юни 2013 г. зоопаръкт е без лиценз.

От друга страна този документ дава възможност зоопаркът да разменя животни в други лицензирани зоопаркове, както в България, така и извън страната. Може да се кандидатства и по програми, които са свързани с контролирано развъждане на редки, застрашени от изчезване видове, както и на екзотични животни.

През последните години в зоопарка са извършени действия по подобряване на хранителните дажби, храната е по-разнообразна, обновени са хладилните камери, до част от загражданията е прекарана течаща вода, ремонтирани са покривни конструкции, извършен е ремонт на механизмите за затваряне на хищниците.

Проведени са многобройни акции с доброволоци за залесяване, боядисване на пейки и почистване на парковата част. Зоопаркът се утвърди като любимо място за деца и родители с поредица събития и исторически възстановки и средновековен лагер.

В следващите месеци предстои асфалтиране на алеите на зоопарка.

Зоологическата градина на Ловеч е създадена в 60-те години на ХХ век и се намира в парк „Стратеш“. На площ от 110 дка се отглеждат 420 животни и птици от 74 вида, представители на всички континенти. Зоопаркът е втория по големина в България. Предпочитано място за посещение от ловешките граждани и гости на града, той има пряка пешеходна връзка с Алея на българо-руската дружба, Белия паметник, Черния паметник, паметника на Васил Левски, музей „Васил Левски“ и АИР „Вароша“.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button