Добрата новина по Коледа

Община Троян няма да увеличава местните данъци

На 19 декември Общински съвет-Троян гласува промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. 

Община Троян няма да увеличава местните данъци, въпреки че намаляват възможностите за приходи от продажба на общинска собственост. Общината ще продължи да работи за повишаване събираемостта и да търси резерви по отношение на неданъчните приходи. 

Както всички български общини, така и Община Троян ще предложи увеличение на такса битови отпадъци (ТБО) във възможния минимум.  Част от предложените изменения в Наредба № 7 се налагат от увеличаване на отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците и увеличение на минималната работна заплата( съобщихме преди няколки дни за това решение на ОБсъвет Троян).

ТБО за жилищни имоти се увеличава с 20%.

Като за гр. Троян данъкът на панелен апартамент (във II-ра зона) с разгъната застроена площ 76 кв. м. и прилежащо мазе 6 кв. м. за 2019 г. е в размер на 38,77 лв., а ТБО – 46,52 лв., или общо 85,29 лв. При увеличение с 20 % на ТБО за 2020 г. таксата битови отпадъци ще бъде 56,22 лв., т.е. увеличението на таксата е с 9,69 лв. Ако същият апартамент попада в трета зона, данъкът върху недвижимите имоти за 2019 г. е бил в размер на 27,23 лв., ТБО – 32,67 лв. или общо 59,90 лв. При увеличение с 20 % на ТБО за 2020 г. таксата битови отпадъци ще бъде 39,48 лв., или увеличението е с 6,81 лв. 

Собственик на масивна къща в гр. Троян, с разгъната площ 96 кв. м. и мазе 10 кв. м. и поземлен имот с площ от 308 кв. м. за 2019 г. заплаща данък върху недвижимите имоти за зона I в размер на 57,30 лв., ТБО – 68, 75 лв. или общо 126,05 лв. За 2020 г. ТБО се променя на 83,08 лв., т.е. завишава се с 14,32 лв. Същият този имот, ако се намира в зона II – данъкът върху недвижимите имоти ще е 40,92 лв., ТБО – 49,11 лв. или общо 90,04 лв. За 2020 г. ТБО ще бъде 59,34 лв. или увеличението е 10,23 лв. 

Собственик на имот в с. Орешак – масивна къща с площ 119 кв. м., мазе 72 кв. м., таван 72 кв. м. и второстепенна сграда от 160 кв. м., навес – 48 кв. м., паянтово жилище от 44 кв. м. и поземлен имот 1200 кв. м. заплаща за 2019 г.  данък върху недвижимите имоти (II зона) 21,91 лв., ТБО – 63,54 лв. или общо 85,46 лв. За 2020 г. ТБО става 76,69 лв. или увеличение с 13,15 лв. 

Собственик на имот в с. Дебнево на паянтова къща 62 кв. м., второстепенни сгради с площ 209 кв. м. и поземлен имот от 700 кв. м. за 2019 г. плаща данък върху недвижимите имоти 4,88 лв., ТБО – 17,83 лв. или общо 22,71 лв. За 2020 г.: ТБО става 21,49 лв. или увеличение с 3,66 лв. 

Пресцентър на Община Троян

Изменена наредба на заседание № 4 / 19.12.2019 г. на ОбС-Троян

Важна промяна в Наредба №7 от 19.12.2019 година

Related Articles

Back to top button