Донка Михайлова споделя опит с колеги

Кметът на община Ловеч Корнелия Маринова и кметът на Троян Донка Михайлова, които са били народни представители, имат и поглед „отвън” към работата на кметовете и възможността, която дава НСОРБ за участие в законодателния процес.

Вършец е домакин на обучението за новоизбраните кметове и общински съветници, които НСОРБ организира в цялата страна. Участниците са кметове, председатели на общински съвети и съветници от областите Враца, Монтана, Видин, Ловеч и Плевен, които влизат в Северозападния район за планиране. Сред тях е и най-младият общински съветник в страната, избран в мандат 2019 – 2023 г., Коста Томов – общински съветник в Мездра.

Програмата на обучението включва теми, свързани с основните правомощия на местната власт и взаимодействието между кмета и общинския съвет, предизвикателствата на настоящия мандат, първите задачи, пред които се изправят органите на власт и общите приоритети, които вече 23 години обединяват всичките 265 общини в страната в Националното сдружение на общините в Република България.

Донка Михайлова заедно с  кметове от региона със солиден управленски опит зад гърба си са основните лектори в обучението. Някои от тях са в местната власт „от миналия век”, като д-р Красимир Джонев, който е кмет на Летница от 1999 г. и вече седми мандат е начело на общината и Златко Живков, който управлява община Монтана шести пореден мандат. Други, като кмета на община Ловеч Корнелия Маринова и кмета на Троян Донка Михайлова, които са били народни представители, имат и поглед „отвън” към работата на кметовете и възможността, която дава НСОРБ за участие в законодателния процес. Един от местните лидери с най-голям административен капацитет на държавно ниво е кметът на община Враца Калин Каменов, който има опита на заместник-министър и председател на държавна агенция. Различни аспекти от общинската проблематика представя Мария Стойчева – вече втори мандат председател на общинския съвет в Тетевен.

Михайлова във Фейсбук  написа: „С кмета на Враца Калин Каменов обучаваме кметове и председатели на Общински съвети от Северозападен район за планиране. Най-трудно им е на новоизбраните кметове. Признах им, че трудно ще им предадем знания за всичко, че трябва да извървят пътя си и да изстрадат грешките си. И да се научат най-вече от тях. Посъветвах ги да приемат зависимост само от гражданите. Да е успешен мандата им!“ и допълни, че кмета на Ловеч Корнелия Маринова също е била лектор във Вършец.

Лекторите в обучението представят освен тънкостите по всяка от дискутираните теми и интересни казуси от своята практика и дават полезни съвети, на база на дългогодишната си практика.

Със съвременните принципи на местно самоуправление у нас и Европейския съюз и с основните отговорности и предизвикателства на кмета и общинския съвет запозна колегите си кметът на община Враца Калин Каменов, който е и член на УС на НСОРБ. Над 800 функции са вменени на кметовете и на местните власти по силата на различни правни актове у нас, което прави задълженията и отговорностите на кмета комплексни в рамките на ръководената от него община изисква освен специфични личностни качества, но и широк спектър познания във всички области на живота.

Възможностите и проблемите, които поставя пред местните администрации изпълнението на общинските секторни и хоризонтални политики представи заместник-председателят на НСОРБ и кмет на община Троян Донка Михайлова. По горещата тема от последните седмици – за управлението на водите, г-жа Михайлова сподели опита на община Троян, която една от малкото в страната, самостоятелно управляваща общинско В и К дружество. Както в сектора води, така и в областта на опазването на чистотата на въздуха, сметосъбиране, опазване на околната среда и делегираните държавни дейности в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности от особена важност са механизмите за взаимодействие на общината с държавни структури, с гражданите, неправителствения и бизнес сектора, които обсъдиха участниците в обучението. Да следват своята съвест и интересите на гражданите, посъветва новоизбраните кметове и общински съветници кметът на Троян Донка Михайлова.

До края на деня предстои да бъдат разисквани обстойно основните управленски процеси в общините и възможностите за взаимодействие между кмета и общинския съвет. Сред важните задачи пред местните власти, които са включени в програмата на обучението е и организацията на общинската администрация и основните приоритети пред трансформацията на административното обслужване към създаване на електронно управление. Децентрализацията в рамките на общината – назначаване на кметски наместници и делегиране на правомощия на кметовете на кметства са сред най-големите предизвикателства пред новоизбраните кметове на общини. Предизвикателствата при структурирането на административните процеси, организацията на работа в общината, потенциала и спецификата в управлението на общинските предприятия и търговски дружества са други важни аспекти на местното самоуправление, които дискутират кметовете и съветници от региона, както и широк кръг въпроси, свързани с финансите на общините.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева и екипът на сдружението представят възможностите за подкрепа, която Сдружението осигурява на всяка от общините.

Водещите теми, включени в програмата на обученията за новоизбрани кметове и общински съветници, са селектирани на база системните проучвания, които провежда НСОРБ за анализ на нуждите и мненията на всички български общини.

Source
НСОРБ

Related Articles

Back to top button