Промяна в курсовете на автобусите от Ловеч към Троян и София

Разреждат курсовете на междуградските автобуси в Община Ловеч

Поради изключителната важност на проблемите с пандемията от коронавирус,  Община Ловеч, след среща с превозвачите, реши да разреди курсовете на междуградските пътнически автобуси. Счита се, че мярката ще ограничи  на разпространението на коронавируса.

От вчера, 17 март,  по линията Ловеч – София тръгва един автобус  от автогара (АГ) Ловеч в 06:00ч., пристига в  АГ София в 09:05ч., и вторият автобус тръгва от АГ Ловеч в  13:00 ч. пристига в АГ София в 16:15ч.

За  Плевен – тръгва  от АГ Ловеч в 07.00ч. и 17.00ч.

За Троян – тръгва от АГ Ловеч в  10:00ч., пристига в АГ Троян в 10:58ч. и тръгва от  АГ Ловеч в 14:00ч., пристига в АГ Троян в 14:58ч.

Ето как временно се променят разписанията на автобусите, със заповед на кмета на Община Ловеч , считано от 17.03.2020г. до 13.04.2020, 

РАЗПИСАНИЕ:

 1. Абланица – тръгва от АГ Ловеч в 12:30ч., пристига на автобуснасприка (АС)  разклон Абланица в 12:49ч.
 2. Българене  – тръгва от АГ Ловеч в  12:30ч., пристига на АС Българене в 13:04ч. 

     – събота и неделя сутрешен от АГ Ловеч в  06:40ч., пристига на АС Българене в 07:07ч. 

     – вечерен от АГ Ловеч в  17:50ч., пристига на АС Българене в 18.30ч.

 1. Александрово – тръгва от АГ Ловеч в  06:45ч., пристига в с. Александрово в 7:23ч., 

                                    тръгва от АГ Ловеч в  16:00ч., пристига в с. Александрово в  16:34ч.

 

 1. Баховица – тръгва от АГ Ловеч в  06:30ч., пристига в с. Баховица в 06:55ч.

                        – тръгва от АГ Ловеч в 12:05ч., пристига в с. Баховица в  12:30ч. 

                        – тръгва от  АГ Ловеч в 17:00ч., пристига в  с. Баховица в 17:33ч. 

                       – събота и неделя тръгва в  06:30ч. от АГ Ловеч пристига в 06:55ч. в с. Баховица,                    вечерен от АГ Ловеч в 18.30ч. пристига в 18:55 ч.

 

 1. Лисец – тръгва от АГ Ловеч в  06:30ч., пристига в с. Лисец в 06:55ч.

                    – тръгва от АГ Ловеч 12:05ч., пристига  в с. Лисец в 12:31ч

                    – тръгва от АГ Ловеч в  17:00ч. пристига в с. Лисец 17:33ч. 

                    – събота и неделя тръгва от 06:30ч. АГ Ловеч пристига в 06:55 в с. Баховица, 

                    – вечерен АГ Ловеч 18.30 пристига 18:55 

 1. Брестово – понеделник и неделя –  тръгва от АГ Ловеч в 07:30ч., пристига в с. Брестово в  08:10ч, тръгва от АГ Ловеч в 12:30ч., пристига в с. Брестово  в 13:10ч.; 

                       -петък тръгва от АГ Ловеч в 07:30ч.,  пристига в с. Брестово в 08:10ч.

                     –  петък тръгва от АГ Ловеч  в 17:30ч, пристига в с. Брестово 18:10

 1. Къкрина – понеделник и неделя –  тръгва от АГ Ловеч в 07:30ч., пристига  в с. Къкрина 08:05, тръгва от АГ Ловеч в12:30ч., пристига в с. Къкрина в 13:10ч.; 

                       -петък тръгва от АГ Ловеч в 07:30ч., пристига  в с. Къкрина 08:10ч.  

                      – петък тръгва от АГ Ловеч  в 17:30ч., пристига в с. Къкрина 18:05ч.

 

 1. Горан, Владиня и Дренов – тръгва  от АГ Ловеч в 06:15ч., пристига в с Горан в 06:37ч., в  с. Владиня в 06:54ч., в с. Дренов в 07:01ч.

                       – тръгва от АГ Ловеч  в 17:30ч., пристига в с. Горан  в 17:47ч., в с. Владиня в 08:05ч.,в с. Дренов в 18:12ч.

                         – почивни дни – тръгва  от АГ Ловеч в 07:00ч., пристига в  с. Горан в 07:22ч.,в с. Владиня в 07:39ч., в с. Дренов в 07:46ч.

 – тръгва от  АГ Ловеч в 16:30ч.,  пристига в с. Горан в 16:52ч., в с. Владиня  в 17:09ч., в с. Дренов в 17:16ч.

 1. Сливек, Горно Павликени, Прелом, Малиново, Стефаново, – тръгва от АГ Ловеч в 06:00ч., пристига в с. Сливек в 06:12ч., пристига в с. Горно Павликени в 06:23ч., пристига в с. Прелом в 06:37ч., пристига в  с. Малиново в 06:45ч., пристига в с. Стефаново в 06:53ч.

– тръгва от АГ Ловеч в 17:30ч.,  пристига в с. Сливек в 17:42ч., пристига в с. Горно Павликени в 17:53ч.,  пристига в с. Прелом в 18:07ч., пристига в с. Малиново в 18:15ч., пристига в с. Стефаново в 18:23ч.

–  събота и неделя не пътува.

 

 1. Пресяка и Гостиня – през работни дни – тръгва от АГ Ловеч  в 06;30ч., пристига в с. Пресяка 06:55ч., пристига в с. Гостиня в  06:59ч., 

–  тръгва от АГ Ловеч в 17:50ч.,  пристига в с. Пресяка в 18:15ч., пристига в с. Гостиня в 18:19ч. 

 – почивни дни –  тръгва от АГ Ловеч в  07:40ч., пристига в с. Пресяка  в 08:05ч., пристига в с. Гостиня 08:09ч. 

– тръгва от АГ Ловеч в  11:40 ч., пристига в с. Пресяка в  12:05ч., пристига в с. Гостиня в 12:09ч.

 1. Деветаки – пътува само петък и  неделя – тръгва от АГ Ловеч в 17:30ч.,  пристига в с. Деветаки в 18:28ч.
 2. Умаревци Йоглав и  Дойренци – делничен ден  тръгва от АГ Ловеч в 06:30ч.,  пристига в с. Умаревци в 06:46ч., пристига в с. Йоглав в  06:51ч., пристига в с. Дойренци в 06:57ч.

– тръгва от АГ Ловеч в 11:30ч.,  пристига в с. Умаревци в 11:47ч. , пристига в  с. Йоглав в 11:51 ч., пристига в с. Дойренци в  11:59ч. 

– тръгва от АГ Ловеч в 16:30ч.,  пристига в с. Умаревци в 16:47ч., пристига в с. Йоглав в 16:51ч., пристига в  с. Дойренци в 16:59ч.

 – тръгва от АГ Ловеч  в 19:00ч., пристига в с. Умаревци в 19:17ч., пристига в  с. Йоглав в 19:21ч., пристига в с. Дойренци в 19:29ч.

 1. София – тръгва от АГ Ловеч в 06:00ч.,  пристига в АГ София в 09:05ч., 

                     – тръгва от АГ Ловеч в  13:00ч. пристига в АГ София  в 16:15ч.

 1. Плевен – тръгва  от АГ Ловеч в 07.00ч. и 17.00ч.
 2. Троян – тръгва от АГ Ловеч в  10:00ч., пристига в АГ Троян в 10:58ч.

                   –  тръгва от  АГ Ловеч в 14:00ч.,  пристига в АГ Троян в  14:58ч.

 1. Градски линии остават от 06:30ч. до 08:00ч. сутрин и от 16:30ч. до 18:30ч. вечер.
 2. Скобелево – тръгва от  АГ Ловеч в 08:00ч., пристига в  с. Скобелево в 08:13ч.

                              – тръгва  от АГ Ловеч в  17:30ч., пристига в  с. Скобелево в 17:44ч.

 1. Хлевене – пътува само понеделник и петък тръгва от АГ Ловеч в  07:00ч., пристига в с. Хлевене в 07:49ч.,

                        –  тръгва от АГ Ловеч  в 17:10ч., пристига в  с. Хлевене в 17:32ч.

                         – събота сутрин тръгва от АГ Ловеч в  07:00ч., пристига в с. Хлевене в 07:19ч

                        –  неделя вечер тръгва от АГ Ловеч в  18:00ч., пристига в с. Хлевене в 19:00ч.

 1. Смочан – тръгва от АГ Ловеч  в 06:30ч., пристига в с. Смочан в  06:59ч.

                       –  тръгва от АГ Ловеч в  17:10ч., пристига в с. Смочан в 17:39ч.

                       – събота и неделя не пътува

 1. Славяни – тръгва от АГ Ловеч в  06:35ч., пристига в с. Славяни в 07:00ч.

                        – тръгва от АГ Ловеч  в 17:30ч., пристига в  с. Славяни в 17:55ч.

                       –  събота и неделя не пътува

 1. Слатина – тръгва  от АГ Ловеч в 06:30ч.,  пристига в с. Слатина в 07:05ч.

                        –  тръгва от АГ Ловеч в 08:30ч.,  пристига в с. Слатина в 09:05ч.

                         –  тръгва от АГ Ловеч в  17:30ч., пристига в с. Слатина в 18:05ч. 

                         – събота и неделя не пътува.

22.Радювене – тръгва от АГ Ловеч 6.15ч, пристига в с. Радювене в 6.34ч.  

                          –  тръгва от АГ Ловеч в 18.00ч., пристига в с. Радювене в  18,19ч.

                          –  събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в  08:10ч., пристига в с. Радювене в 08:29ч. 

                           –  събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в  18:00ч., пристига в с. Радювене в 18:19ч.     

                 

23.Тетевен  – тръгва от АГ Ловеч в 11.00ч., пристига в АГ Тетевен в 12.36ч.

                       – тръгва от АГ Тетевен в 13.00ч., пристига в АГ Ловеч в 14,36ч.

 

Община Ловеч, пресцентър

17.03.2020 г.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button