Младежи облагородиха детска площадка в Троян

Петъчният ден бе посветен на една добра кауза – облагородяване на детска площадка в Троян, това съобщават в Фейсбук страницата си Troyan HUB

Пейките и детските съоражения пред блока на ИПЖЗ бяха освежени съвместно с доброволните усилия на Община Троян, Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – гр. Троян, Общински Младежки Съвет – гр. Троян и Екомисия 21 век –  Ловеч.

Related Articles

Back to top button