Владимир Илиев – почетен гражданин

На днешното заседание на Общинския съвет в Троян едно от проекто решенията бе да се определят кои отличили се  троянци или институция да им бъдат удостоени с   почетни звания и присъждане на  отличия във връзка с 14 октомври Петковден – Празника  на град Троян. (съгласно Наредбата за символите, почетните знаци, отличията, званията и наградите на община Троян материала ще Ви бъде предоставен след решението на комисията по чл.13, ал. 1 и ал.3 от Правилника)

След тайно гласуване  общински съветници избраха за Почетен гражданин на град Троян биатлониста Владимир Илиев. Почетна значка „Златен герб – Троян“ ще получат НЧ „Наука-1870 г.“ Троян, НУ „Св. св. Кирил и Методий“, Сдружение клуб „Атнес“ и НД „Традиция“, които имат различни юбилеи.

Награждаването ще се проведе на празничната сесия на общинския съвет на 14 октомври, празникът на Троян.

Източник:
Пресцентър на Общински съвет Троян
Back to top button