Владимир Илиев – почетен гражданин

На днешното заседание на Общинския съвет в Троян едно от проекто решенията бе да се определят кои отличили се  троянци или институция да им бъдат удостоени с   почетни звания и присъждане на  отличия във връзка с 14 октомври Петковден – Празника  на град Троян. (съгласно Наредбата за символите, почетните знаци, отличията, званията и наградите на община Троян материала ще Ви бъде предоставен след решението на комисията по чл.13, ал. 1 и ал.3 от Правилника)

След тайно гласуване  общински съветници избраха за Почетен гражданин на град Троян биатлониста Владимир Илиев. Почетна значка „Златен герб – Троян“ ще получат НЧ „Наука-1870 г.“ Троян, НУ „Св. св. Кирил и Методий“, Сдружение клуб „Атнес“ и НД „Традиция“, които имат различни юбилеи.

Награждаването ще се проведе на празничната сесия на общинския съвет на 14 октомври, празникът на Троян.

Source
Пресцентър на Общински съвет Троян

Related Articles

Back to top button