Допуснаха двама кандидати на конкурса за избор на управител на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ООД

Допуснаха двама кандидати на конкурса за избор на управител на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ООД, съобщават от Община Троян
Днес, 30.11.2021 г. се проведе първи етап – предварителен подбор на кандидатите по документи на конкурса за възлагане на управлението на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ – ООД, гр. Троян.

Документи бяха подали  Ганка П. Кукенска; Пламен Д. Бойновски, Камен Н. Спасовски; и  Айнур Р. Кехайова.

Камен Спасовски за втори път подава документи за тази длъжност. По време на първия конкурс, той не бе допуснат до втори кръг

Днес комисията, назначена със задача да проведе конкурса, реши:

Допусна до следващите етапи на конкурса за възлагане управлението на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ООД кандидатите: Ганка П. Кукенска и Пламен Д. Бойновски.

Камен Н. Спасовски и Айнур Р. Кехайова не  бяха допуснати до следващите етапи на конкурса – събеседване  за възлагане управлението на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ООД

Втори етап ще се проведена 2.12. 21 г. Кандидатите ще представят  разработената Концепция за развитие на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ – ООД, гр. Троян и нейната оценка от комисията.

Трети етап: Събеседване с кандидата, включващо въпроси по представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на търговски дружества с общинско участие в капитала, представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, административни, професионални и делови качества и др.

„Хемус ресурс“ ООД е новото общинско дружество

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button