Започва изплащане на еднократна финансова помощ за отопление

Изплащане на еднократна финансова помощ за отопление в пощенските станции, съобщават Български пощи

От 09.12.2021 г. до 23.12.2021 г. в пощенските станции на „Български пощи“ ЕАД ще се изплаща еднократна финансова помощ за отопление на лица и семейства от уязвими групи. Средствата се изплащат за преодоляване на последиците от увеличаване на цените на горивата и извънредната епидемична обстановка по ПМС № 368 от 04.11.2021 г.
Правоимащите лица могат да получат помощта в пощенските станции само в този период на настоящата година. Получаването и не може да бъде отложено за 2022 г.

Дора Цветкова – връзки с обществеността,

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button