Занаятчийски великденски базар в Орешак

Занаятчийски базар за продажба на тематични стоки е организиран от Община Троян и Националното изложение на художествените занаяти и изкуства. в с.Орешак. Той ще  бъде обособен на улицата пред Изложението.

Базарът ще се проведе: от 15 до 17.04.2022 г. и от 21 до 25.04.2022 г.

Задължително условие за участие е да бъдат представяни само произведения на български занаяти и изкуства, като е необходимо търговците да притежават валидно Майсторско свидетелство или диплома, удостоверяваща квалификация в областта на изкуствата и занаятите.

До участие ще се допускат само участници със собствена шатра, с размер 3х3 м., притежаващи необходимите документи.

Всеки участник подава заявка за участие по образец, в срок до 17:00 ч. на 04.04.2022 г. в информационния център на Община Троян. Таксите за участие са:

– за периода 15-17.04.2022 г. – 54,00 лв.;
–  за периода 21-25.04.2022 г. – 90,00 лв.

Заплащането на таксата за участие се извършва след потвърждение на посочения от заявителя телефон или имейл. Настаняването се извършва само на 15.04.2022 г. и 21.04.2022 г. от 09:00 ч. до 17.00 ч. от служители на Община Троян. Търговци, които не са спазили обявените условия и не се явят за настаняване в посочените часове и дати няма да се допускат и ще бъдат отстранявани от събитието.

Продажбата на стоки ще се разрешава само на определените от Община Троян места и при определените условия, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки и указания на Министерство на здравеопазването и контролните органи.

Физически или юридически лица, предлагащи закуски, дюнери, палачинки, варена царевица, захарен памук, пуканки, балони и други подобни, не се допускат до участие.

Съгласно българското законодателство всеки участник е длъжен да притежава касов апарат и Община Троян не носи отговорност за извършени данъчни нарушения от страна на участниците.

Повече информация търговците може да получат в Община Троян, при гл. експерт „Търговия и туризъм“ (ет. 1, стая 36, тел. 0670/68037; 0876 462 901 ).

Община Троян запазва правото си за отмяна на събитието и възстановяване на заплатената такса за участие при въвеждане на мерки от държавните органи, свързани с ограничаване събития на открито.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button