Стартира полагането на първия пласт асфалт в село Голям извор

Стартира полагането на първия пласт асфалт (биндер) върху общинския път, минаващ през с. Голям извор, с дължина 15 км., което се извършва по проект „Рехабилитация на участък от общински път LOV 1116 Тетевен, кв. Полатен – III-358 – Голям извор до кръстовището с път – /I-3/ „Ябланица – Джурово“, община Тетевен“ по Програма за развитие на селските райони.

В момента полагането се извършва от кръстовището за с. Джурово в посока с. Голям извор, като по-късно ще продължи на няколко етапа и едновременно в посоката от кв. Полатен, гр. Тетевен към с. Голям извор.
Същевременно, в с. Голям извор вече се подменя тротоарната настилка след реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа с дължина над 7 км., финансирана от МРРБ. Подмяната също е част от проекта „Рехабилитация на участък от общински път LOV 1116 Тетевен, кв. Полатен – III-358 – Голям извор до кръстовището с път – /I-3/ „Ябланица – Джурово“, община Тетевен“, в която са предвидени дейности по: рехабилитация на пътя, изграждане на защитни тръби и шахти за отводняване на повърхностни води, на тротоари и бордюри и рехабилитация на съществуващи такива и др.

На място, да огледа извършваните дейности, отиде и зам.-кметът на Община Тетевен – Тони Стоев, придружен от Михаил Куманов – Началник на отдел „Устройство на територията и инвестиционна дейност“ в Община Тетевен. 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button