Община Троян не издава скици за сделки с недвижими имоти

Отговор по сигнал за "Историята на една публична кражба"

Община Троян не издава скици сделки с недвижими имоти  –  това бе част от отговора на общинска администрация във връзка  с наш публичен сигнал за завзета общинска собственост в мах. „Зеленика“, с. Бели Осъм.

Също така  изпратихме запитване до кмета на Община Троян дали има извършена проверка по случая и има ли резултат от нея.
Да напомним,  че където улицата пресича река Бели Осъм в махала Зеленика, от доста години съществува „обръщало“. От няколко месеца е започнал строеж, който според Ангелина Иванова (автор на сигнала) отдавна е излязъл от контурите на малка къща.
Според снимките ще видите, че „едно къщенце, явно е антренце с по една стаичка вляво и вдясно“.Община Троян не издава скици за сделки с недвижими имоти
В един момент то се оказва продадено. Дотук добре, пише Иванова и споделя още:
Постепенно на цяла Зеленика става ясно, че новите чорбаджии не само строят по-нашироко, ами и се опитват да прилапат обръщалото. Не само че го имат за свое, ами и дълбаят склона зад него.
И накрая – да прилапаха го.
Не знам кой от общината е свършил престъплението. Не знам къде се е получила издънката – но всички можете да видите от снимка 5, че не само че е прилапана общинска собственост, ами и вече се слага ограда.Община Троян не издава скици за сделки с недвижими имоти

Днес, 16.09.2021 г. , получихме и отговор от общинска администрация, в който се казва, че е извършена проверка на място и на документи. Представени са следните констатации:

В действителност в по-високата част на ул. „Зеленика“, в посока юr, непосредствено след моста, където улицата пресича реката от доста години съществува „обръщало“. Нанесено върху кадастралната карта, то попада в поземлени имоти с идентификатори 03486.107.6251 и 03486.107.1505 по кадастралната карта на с. Бели Осъм, одобрена със Заповед № РД-18-24101.04.2009 r. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картоrрафия и кадастър – София.
Реrулационният план на с. Бели Осъм е одобрен със Заповед № 108712б.10.1977г. на Председател на ОНС (сега ОБС) – Ловеч, като в него няма предвиждане за обръщало. Поземлен имот с идентификатор 03486.107.6 251 по данни от кадастралната карта на с. Бели Осъм е собственост на „Конкурент Желева“ ЕООД.
След премахване на стара сграда по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) в имота е разрешено през 2015 г. строителство на „Къща за гости и басейн“ и „SignalОграда”.
При направената справка в кадастралната карта към настоящият момент, имат с идентификатор 03486.107.1505 е придобит от Николай Бориславов Желев и Петя Никифорова Желева през месец Август тази година.
Съгласно действащото законодателство, Община Троян не издава скици за сделки с недвижими имоти и не извършва промени в кадастралната карта.
Гореизложените фактически констатации са представени на „Районна прокуратура – Ловеч, териториално поделение – Троян“ за преценка за необходимостта от предприемане на действия по компетентност.
С уважение,
Донка Михайлова – кмет на Община ТроянОбщина Троян не издава скици за сделки с недвижими имоти

Историята на една публична кражба

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button