Ще ремонтират НЧ „Изгрев – 1926 г.“, с. Бели Осъм

Ще ремонтират НЧ „Изгрев – 1926 г.“, с. Бели Осъм, съобщи Донка Михайлова.

В първите работни дни на месец януари Община Троян подаде към Министерството на труда и социалната политика проект за основен ремонт и реконструкция на НЧ „Изгрев – 1926 г.“, с. Бели Осъм.

Общата стойност на проекта, за който се търси финансиране по Мярка 01 „Подобряване на обществената среда в населените места” на Проект “Красива България”, е в размер на 214 036 лв., от които 128 422 лв. от бюджета на общината и 85 614 лв. външно финансиране от проекта. Това е поредна стъпка в посока обновяване сградите на културните институции в града и селата, какъвто ангажимент ръководството на Община Троян заявява последователно през трите си управленски мандата.

Читалището в с. Бели Осъм е едно от най-активно действащите в общината, с работеща библиотека и собствени самодейни състав и хор, а двуетажната сграда, в която се помещава, се използва както за репетиции, така и за мероприятия от общ характер.

След обследване са установени редица проблеми в актуалното състояние на обекта – течове на покрива, необходимост от подмяна на дограма, неработещо осветление в салона и т.н., които налагат извършване на строително-ремонтни дейности.

Проектното предложение предвижда ремонт на всички фасади (очукване на мазилка, измазване с мрежа и завършващ слой минерална мазилка в цвят по избор на проектанта), частичен вътрешен ремонт (направа на нови подови настилки от ламиниран паркет в помещението към сцената и библиотеката, окачен таван с вградени нови осветителни тела в помещението към сцената и ремонт вътрешна мазилка по стени и таван в библиотеката), подмяна на електрическата инсталация в салона (включително монтаж на нови енергоспестяващи осветителни тела), претърсване на покрива и монтаж на нова мълниезащитна инсталация.

Проектирана е цялостна подмяна на покрива на едноетажната пристройка към театралния салон с топлоизолация, хидроизолация и нови олуци и водосточни тръби по отделен конструктивен проект. Предвижда се монтаж на топлоизолационна система с минерална мазилка по външните стени и смяна на външната дограма с PVC профили и стъклопакет

Припомняме, че решението на УС на Проект „Красива България“ през 2021 да предостави финансиране за само по един проект от община, възпрепятства реализирането на троянския проект през миналата година, въпреки че беше класиран след процедурата по кандидатстване. Този факт дава сериозно основание на експертите от Дирекция „Строителство“ да смятат, че през Кампания 2022 г. Община Троян ще получи исканите средства и в оптимални срокове ще завърши планираните дейности, така че да бъде осигурено ефективно протичане на читалищните дейности.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button